Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Crataegus monogyna Inermis 5l15022Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Crataegus monogyna Stricta 125-150, C 5 L 182Studen s.r.o.9.5.2020
Crataegus monogyna Stricta vk, ok 8-10, ko40l 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Crataegus monogyna Stricta 6-8, arbo40l 13kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Crataegus oxyacantha v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Crataegus oxyacantha v 40-60, ko1l3323Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Crataegus pinnatifida var. major v 150-20034911ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Crataegus pinnatifida var. major v 150-200, ko7,5l3496ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Crataegus x Park Vk 3xp, ok 12-14, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Crataegus x Park Vk 3xp, ok 12-14, ko90l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Cupressocyparis l. 2001 175-200, C 30 L 2Studen s.r.o.9.5.2020
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 125/150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 150/175, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 175/200, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 60/80, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 40/60, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 60/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 60/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 125/150, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis l. Castlew. Gold 150/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 40/60, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 60/80, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 80/100, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 100/125, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 125/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 125/150, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 125/150, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 250/275, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 275/300, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 300/350, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 350/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 100/125, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 125/150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 150/175, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 175/200, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 200/225, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 225/250, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 250/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 300-350, C 30 L 2Studen s.r.o.9.5.2020
Cupressocyparis leylandii v 80-100, ko5l25210kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Cupressocyparis leylandii 2001 60-80, C 3 L 79Agarden7.5.2020
Cupressocyparis leylandii 2001 175-200, ZB 359Agarden7.5.2020
Cupressocyparis leylandii 2001 250-300, ZB 837Agarden7.5.2020
Cupressocyparis leylandii 2001 40/60, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 60/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 60/80, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 80/100, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 100/125, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 125/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 125/150, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 150/+, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 125/150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 150/175, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cupressocyparis leylandii 2001 175/200, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Cytisus (P) Hollandia v 40-50, ko2l1402Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.5.2020
Cytisus (P) Hollandia 30-40, C 4 L 166Agarden7.5.2020
Cytisus (P) Zeelandia 30-40, C 4 L 250Agarden7.5.2020
Cytisus Andreanus Splendens km 60, ko5l5452Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.5.2020
Cytisus Apricot Gem 1293ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Cytisus Boskoop Ruby 30-40, C 4 L 249Agarden7.5.2020
Cytisus Firefly 1294ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Cytisus Firefly v 40-60, v 40-50, ko2l1402Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.5.2020
Cytisus Golden Sunlight KM 60 cm, ko5l5457Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.5.2020
Cytisus Goldfinch 1395ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Cytisus Lena 1295ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Cytisus Lena v 15-20, h11 139Zahradnictv Franc20.1.2019
Cytisus Luna km 60, ko5l4881Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.4.2020
Cytisus decumbens 015-020, C 1,4 L 48Studen s.r.o.9.5.2020
Cytisus praecox Albus 30-40, C 4 L 270Agarden7.5.2020
Cytisus purpureus v 20-30, ko1,5l4719Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Cytisus scoparius 4060, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Cytisus scoparius 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Cytisus scoparius v 30-40, QP 12T/18301000Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Cytisus scoparius Boskoop Ruby v 20-30, ko2l 194Zahradnictv Franc20.1.2019
Cytisus scoparius Boskoop Ruby v 40-601295ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Cytisus scoparius Boskoop Ruby v 15-20, h11 250Zahradnictv Franc20.1.2019
Cytisus scoparius Lena v 40-60, erven, ko2l 45Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Cytisus scoparius Vanesse v 40-60, lut, ko2l 47Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Cytisus x praecox v 20-30, K13409Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Cytisus x praecox Albus 1296ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Cytisus x praecox Allgold v 20-30, ko2l 48Zahradnictv Franc20.1.2019
Cytisus x praecox Allgold v 60-80, lut, ko2l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Cytisus x praecox Allgold v 15-20, h11 182Zahradnictv Franc20.1.2019
Cytisus x praecox Hollandia v 20-50, ko1,5l5245Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daboecia cantabrica v 10-20, ko1,5l5248Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daboecia cantabrica h10x104110Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daboecia cantabrica 10-15, P 11 299Agarden7.5.2020
Daboecia cantabrica v15-20, ko1l5911kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabrica Espaa v 10-15, ko1l29190kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabrica Espaa v 15-20, ko1l2916kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabrica Praegerae Rosea v 15-20, ko1l292kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabrica Rosea v 10-15, ko1l29272kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabrica Violet v 10-15, ko1l29159kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabrica Wijnie v 10-15, ko1l2928kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daboecia cantabricaWilliam Buchanan v 8-10, ko129138kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Daphne burkwoodii v 20-30, ko1,5l5210Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daphne burkwoodii Wariegata v 10-30, ko1,5l5815Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daphne cneorum h10x104773Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daphne mezereum v 10-20, ko1,5l52854Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Daphne mezereum v 60-80, ko15l3908Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.4.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ac..Am, Am..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cr, >Cr..Da<, Da..De, Di..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Gi, Gi..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Il, Il..Il, Il..Le, Le..Li, Li..Lo, Lo..Ly, Ly..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Na, Na..Ph, Ph..Ph, Ph..Pi, Pi..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ro, Ro..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, St..Sy, Sy..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka