Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Hydrangea quercifolia SNOW QUEEN ko3l 15Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea serrata Blue Billow vh 3/4, v 10-15, ko1l6945Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea serrata Blue Billow v 3040, ko3l136,1645Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Hydrangea serrata Bluebird v 30-40, ko1,5l1195ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Hypericum Hidcote v 20-30, ko1l401Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.10.2020
Hypericum Hidcote v 3040, ko1l30,641700Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Hypericum Hidcote v 15-20, ko1l 345Gabriel s.r.o.28.10.2020
Hypericum Hidcote v 40-60, ko5l 44Gabriel s.r.o.28.10.2020
Hypericum Hidcote v 20-30, K113594Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Hypericum Hidcote v 40-60, QP12T/1830700Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Hypericum Hidcote v 20-30, h9x9x10 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Hypericum Hidcote 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden30.10.2020
Hypericum Hidcote v 30-40, ko1l 165Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hypericum Hidcote 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Hypericum calycinum 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden30.10.2020
Hypericum calycinum v 20-30, ko1l 394Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hypericum calycinum ko1,5l471Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Hypericum calycinum h10x102950Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Hypericum calycinum v 15-20, ko1l35147Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Hypericum calycinum 510, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum calycinum 1520, h10x10 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum calycinum v 15-20, h12x1235152Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice29.10.2020
Hypericum calycinum v 10-15, h9x9x10 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Hypericum calycinum v 10-15, ko1l 330Gabriel s.r.o.28.10.2020
Hypericum calycinum v 20-30, K11358Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Hypericum calycinum v 2030, ko1l34,04500Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Hypericum calycinum 25-30, k1l 200Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Hypericum calycinum A, v 5-10, K913303Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Hypericum calycinum Hidcote Gold 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum calycinum Hidcote Gold 15-20, ko1l 84Konifery, s.r.o.13.10.2020
Hypericum calycinum Hidcote 2030, P11 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum calycinum Hitcote 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum Hidcote 25-30, k1l 100Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Hypericum inodorum MAGICAL RED ko1,5l1296ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Hypericum kalmianum Gemo v 30-40, h11x113225Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Hypericum kalmianum Gemo 3040, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum kalmianum Gemo 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hypericum kalmianum Gemo v 20-30, ko1l 45Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hypericum kalmianum Gemo 040-060, C 10 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Hypericum x dummeri Peter Dummer v 30-40, ko1l 61Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hypericum x inodorum Elstead 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles japonica v 40-60, ko1,5l41334Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chaenomeles japonica 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles japonica 4060, P11 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles japonica v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Chaenomeles japonica v 20-30, K133525Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chaenomeles japonica Cido 3040, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles japonica Nana v 20-30, 1l3560Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chaenomeles japonica Poppy Red v 30-40, ko2,5l 14Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles japonica Poppy Red v 20-30, ko1,5l 32Zahradnictv Franc7.11.2017
Chaenomeles japonica Sargentii v 20-30, ko2l 89Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles japonica Sargentii 40-60, ko2l 2Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles japonica Sargentii v 20-30, h13 20Zahradnictv Franc7.11.2017
Chaenomeles japonica Sargentii v 30-40, ko1,5l 150Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Chaenomeles speciosa v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Chaenomeles speciosa v 30-40, 1l3575Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chaenomeles speciosa Cardinalis v 30-40, ko2l 28Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles speciosa Moerlosei v 30-40, ko2,5l 55Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles speciosa Nivalis 30-40, ko1l 140Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles speciosa Nivalis 40-60, ko2l 23Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles speciosa Nivalis v 20-30, ko1,5l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Chaenomeles speciosa Rubra 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles speciosa Crimson and Gold 20-25, k1l 80Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Chaenomeles sup. Fire Dance 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles sup. Jet Trail 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles sup. Orange Trail 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles sup. Orange Trail 030-040, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles sup. Pink Trail 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles sup. Red Trail 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles sup. Salmon Horizon 030-040, C 10 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Chaenomeles superba Red Joy 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles v druzch km90, ko7,5l10252Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chaenomeles x superba Cameo v 20-30, ko2l 14Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba Carl Ramcke v 80-100, vp 3Zahradnictv Franc28.8.2016
Chaenomeles x superba Carl Ramcke v 100-150, vp 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba Crimson and Gold v 20-30, ko2l 47Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba Crimson and Gold v 30-40, ko5l 30Gabriel s.r.o.28.10.2020
Chaenomeles x superba Elly Mossel 30-40, ko2l 147Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles x superba Elly Mossel 30-40, ko3l 3Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles x superba Ernst Finken v 30-40, h13 15Zahradnictv Franc7.11.2017
Chaenomeles x superba Ernst Finken v 15-20, ko2l 29Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba Jet Trail v 30-40, ko5l 6Gabriel s.r.o.28.10.2020
Chaenomeles x superba Jet Trail 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Jet Trail 3040, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Jet Trail v 20-30, ko5l 50Gabriel s.r.o.28.10.2020
Chaenomeles x superba Nicoline 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Nicoline v 30-40, ko2,5l 41Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba Orange Trail 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Orange Trail 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Pink Lady 20-30, ko1l 50Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles x superba Pink Lady 30-40, ko2l 51Konifery, s.r.o.13.10.2020
Chaenomeles x superba Pink Lady v 30-40, ko3l 23Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Chaenomeles x superba Pink Lady v 20-30, ko1,5l 120Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Chaenomeles x superba Pink Lady v 30-40, ko2,5l 21Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba PINK TRAIL 2030, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Red Chief v 30-40, h13 49Zahradnictv Franc4.4.2018
Chaenomeles x superba Red Chief v 30-40, ko2,5l 13Zahradnictv Franc20.1.2019
Chaenomeles x superba Red Joy 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Chaenomeles x superba Red Trail v 20-30, ko5l 21Gabriel s.r.o.28.10.2020
Chaenomeles x superba Salmon Horizon 6080, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Al, Al..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, >Hy..Ch<, Ch..Il, Il..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Pa, Pe..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Ps, Ps..Rh, Rh..Ru, Ru..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka