Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Hydrangea paniculata - sorty v 40-60, ko3l19869Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice18.10.2019
Hydrangea paniculata blorov - velkokvt v 20-30, ko1,5l 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata blorov v 30-40, ko3l 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata BOBO v 30-40, ko3l 30Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata BOBO v 30-40, ko5l 5Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Confetti v 60-80, ko5l 14Gabriel s.r.o.23.10.2019
Hydrangea paniculata Darhuma B, v 15-30, ko2l455kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Darts Little Dot v 15-20, ko1,5l5184kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Darts Little Dot 30-40, k 3 34kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Dharuma v 15-20, ko1,5l 70kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Diamand Rouge v 40-60, ko3l2904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.10.2019
Hydrangea paniculata Diamant Rouge 30-40, k 318912kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Diamant Rouge vh 3/4, v 40-60, ko3l1595Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Diamant rouge v 60-100, ko3l 26Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamant rouge v 60-100, ko5l 34Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamantino v 60-80, ko5l 26Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamantino v 60-80, ko3l 63Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamantino v 60-80, ko10l 18Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Grandiflora 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Grandiflora 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Grandiflora v 40-60, ko3l11912Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Grandiflora B, v 15-30, ko2l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Grandiflora v 60-80, ko10l330,029Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice18.10.2019
Hydrangea paniculata Grandiflora v 20-30, ko2l1181Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice6.10.2019
Hydrangea paniculata Great Star v 30-40, ko2,5l2241Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice6.10.2019
Hydrangea paniculata Ilvobo (BOBO) v 30-40, ko2,5l2254Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice6.10.2019
Hydrangea paniculata Kyushu v 20-30, ko1,5l5160kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Kyushu 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Levana 40-60, k 318910kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Levana v 30-40, ko5l 10Gabriel s.r.o.23.10.2019
Hydrangea paniculata Lime Light vh 5/7, v 40-60, ko3l159158Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Lime Light vh 5/7, v 40-60, ko7,5l24912Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Lime Light vh 5/7, v 20-30, h1359569Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Limelight v 40-60, ko3l1992ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Hydrangea paniculata Limelight v 30-40, ko5l 9Gabriel s.r.o.23.10.2019
Hydrangea paniculata Limelight v 60-100, ko3l2201Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Hydrangea paniculata Limelight 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Limelight 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Limelight v 60-100, ko3l 70Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Little Lime v 30-40, ko3l 23Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Candle v 40-60, ko5l 11Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Candle v 40-60, ko10l 14Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Moonlight v 40-60, ko5l 33Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Starlight v 40-60, ko5l 20Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Starlight v 40-60, ko10l 10Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Fire v 30-40, ko1,5l2001Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Hydrangea paniculata Phantom v 40-60, ko3l1201Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Hydrangea paniculata Phantom vh 3/4, v 20-30, h9x9x853112Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Phantom v 20-30, h135363Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Pink Diamond v 40-60, ko3l1201Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Hydrangea paniculata Pink Diamond v 40-60, ko10l33022Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.10.2019
Hydrangea paniculata Pink Diamond 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Pink Lady 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Pink Lady v 10-30, ko3l9963Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Hydrangea paniculata Pink Percussion B, v 15-30, ko2l 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Pink Percussion v 20-30, ko1,5l5152kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Pinky Winky vh 5/7, v 40-60, ko3l159774Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Pinky Winky vh 3/4, v 15-20, h9x9x849320Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Pinky Winky vh 3/4, v 20-30, h1359243Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Polar Bear v 30-40, ko5l 17Gabriel s.r.o.23.10.2019
Hydrangea paniculata Praecox B, v 15-30, ko2l 65kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Praecox B, v 30-50, ko2l5120kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Praecox v 20-30, ko1,5l 83kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata rov B, v 15-30, ko1l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Silver Dollar vh 3/4, v 20-30, h9x9x853238Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Silver Dollar v 20-30, h135325Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Silver Dollar vh 3/4, v 30-40, ko3l15939Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Silver Dollar v 30-40, ko3l1892kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Sundae Fraise v 60-80, ko5l 8Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Sundae Fraise v 60-80, ko3l 34Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Sundae Fraise v 80-100, ko10l 9Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Sunday Fraise vh 3/4, v 40-60, ko3l15930Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Sunday Fraise v 40-60, ko7,5l15928Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Sunday Fraize vh 5/7, v 60-80, ko7,5l3494Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Tardiva B, v 15-30, ko2l 88kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Tardiva v 20-30, ko1,5l5578kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Unique B, v 15-30, ko2l 29kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Unique B, v 30-50, ko2l513kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Unique v 15-20, ko1,5l 160kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Hydrangea paniculata Unique v 30-40, ko2l994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Hydrangea paniculata Unique v 60-100, MO4, ko2l1775Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Hydrangea paniculata Unique v 60-100, 30/40, C32455Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 40-60, ko3l 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 40-60, ko5l 28Zahradnictv Franc20.1.2019
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 80-100, ko10l 14Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 60-80, ko5l 19Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 80-100, ko3l 27Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata Vanille Fraise vh 5/7, v 40-60, ko3l1592042Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise vh 5/7, v 60-80, ko7,5l34910Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise vh 3/4, v 20-30, h1359261Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 40-60, ko3l2903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice11.10.2019
Hydrangea paniculata Vanille-Fraise v 40-60, ko5l 1Gabriel s.r.o.23.10.2019
Hydrangea paniculata Wims Red vh 5/7, v 20-30, ko3l15930Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Wims Red v 20-30, h1369103Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Wims Red 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden29.8.2019
Hydrangea paniculata cv. 40-60, k2,5l 70Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.9.2019
Hydrangea paniculata cv. 30-40, ko1l 347Konifery, s.r.o.4.10.2019
Hydrangea paniculata cv. 30-40, ko1l 295Konifery, s.r.o.4.10.2019
Hydrangea paniculata cv. 60-80, ko3l 140Konifery, s.r.o.4.10.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ac..Am, Am..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Ca..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Ed, El..Eu, Eu..Ex, Ex..Fa, Fa..Fi, Fo..Gi, Gi..Ha, Ha..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, >Hy..Hy<, Hy..Ch, Ch..Il, Il..Ja, Ju..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Me, Me..Ph, Ph..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Rh..Ro, Ro..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka