Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Magnolia stellata Rosea 200-225, K 70 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Rosea 200-225, ZB 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Rosea 225-250, K 50 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Rosea 225-250, K 70 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Rosea 250-275, K 50 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Rosea KM90, K 18 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Royal Star 200-225, K 30 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Royal Star 225-250, K 30 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Magnolia stellata Royal Star vh 5/7, v 150-200, s poupaty, dtbal 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia stellata Royal Star 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden30.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 40-60, ko2l 13Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.23.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 100-125, ZB 1Agarden30.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 125-150, ZB 1Agarden30.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 150-175, ZB 1Agarden30.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 175-200, ZB 1Agarden30.10.2020
Magnolia stellata Royal Star 200-250, ZB 1Agarden30.10.2020
Magnolia stellata Royal Star v 100-150, ko5l 8Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Magnolia stellata Royal Star v 80-100, ko3l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Magnolia stellata Royal Star v 20-30, h11x11 309Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia stellata Royal Star v 40-60, ko2l 75Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia stellata Royal Star v 10-15, dopstovn, h9x9x10 93Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia stellata Royal Star vh 5/7, v 80-100, s poupaty, bal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia stellata Royal Star vh 5/7, v 125-150 cm, s poupaty, dtbal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia stellata Royal Star v 30-40, ko2l 40Zahradnictv Franc16.5.2017
Magnolia stellata George Henry Kern 30-40, k2,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Magnolia stellata Royal Star 30-40, k2,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Magnolia v kultivarech v 40-60,N, ko2l2802Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Magnolia x Betty v 60-80, ko2,5l2752Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Magnolia x Susan 4060, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Magnolia x Susan 100125, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Magnolia x Susan ko20l, Vk130 2Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x Susan 60-80, ko2l 8Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x Susan v 80-100, ko10l 1Gabriel s.r.o.28.10.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 125-150, ko43l11908Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.10.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 150-175, ko43l13107Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.10.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 100125, 60100, bal401021,255Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 125150, 60100, bal401361,610Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 150200, 60100, bal50170210Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 150200, 60100, ko200l2212,61Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 60100, ko5l255,369Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 200250, 100150, bal502042,410Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 100150, ko35l1327,562Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 20-30, h11x11 226Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 1015, h9x9x1085300Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 40-60, ko3l14934Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Magnolia x loebneri Leonard Messel 40-60, ko2l 10Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 30-40, ko3l 70Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 100-150, ko65l 1Zahradnictv Franc28.8.2016
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 40-60, ko2l 23Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 30-40, ko2l 28Zahradnictv Franc22.8.2017
Magnolia x loebneri Leonard Messel v 80-100, ko3l 30Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Magnolia x loebneri Merill v 200-250, ko35l 1Gabriel s.r.o.28.10.2020
Magnolia x loebneri Merill v 6080, ko5l255,310Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x loebneri Merrill 30-40, ko1l 1Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x loebneri Merrill 60-80, ko2l 8Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x loebneri Merrill 80-100, ko90l 1Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x loebneri Merrill 100-125, ko90l 1Konifery, s.r.o.13.10.2020
Magnolia x loebneri Wildcat v 80-100, ko5l 5Zahradnictv Franc26.9.2017
Magnolia x loebneri Wildcat v 80-100, ko7,5l 3Zahradnictv Franc26.9.2017
Magnolia x soulangeana v 60-80, ko4l26010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Magnolia x soulangeana v 80-100, ko2,5l3302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Magnolia x soulangeana v 30-40, ko5l 30Gabriel s.r.o.28.10.2020
Magnolia x soulangeana 80100, ko3l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Magnolia x soulangeana 100125, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Magnolia x soulangeana 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Magnolia x soulangeana 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Magnolia x soulangeana Alba Superba v 40-60, ko4l3203Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Magnolia x soulangeana Alba Superba v 60-80, ko5l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 40-60, ko3l15942Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 150-200, ko75l16333Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 80-100, ko7,5l 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 150200, 60100, bal502042,43Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 6080, ko5l25515Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 100150, bal401361,620Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 100150, ko60l1770,082Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 40-60, ko2l 29Zahradnictv Franc26.9.2017
Magnolia x soulangeana Alexandrina vh 3/4, v 60-80, ko7,5l 22Zahradnictv Franc28.8.2016
Magnolia x soulangeana Alexandrina v 30-40, ko2l 67Zahradnictv Franc22.8.2017
Magnolia x soulangeana Norbertii v 100-150, ko7,5l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Norbertii v 100-150, ko5l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Norbertii v 150-200, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Norbertii v 20-30, h11x11 173Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Norbertii v 60-80, ko5l 7Zahradnictv Franc16.5.2017
Magnolia x soulangeana Norbertii v 60-80, ko7,5l 15Zahradnictv Franc4.4.2018
Magnolia x soulangeana Norbertii v 40-60, ko3,5l 18Zahradnictv Franc4.4.2018
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra v 20-30, dopstovn, h9x9x10 260Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra v 100-150, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra v 30-40, ko3l 64Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra v 60-80, ko5l 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra v 30-40, ko2,5l 15Zahradnictv Franc4.4.2018
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra mix v 40-60, ko3l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Rustica Rubra mix v 80-100, ko10l 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Magnolia x soulangeana Speciosa v 60-80, ko3l15937Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Magnolia x soulangiana v 30-40, ko2,5l2295ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Mahonia Sweet Winter v 30-40, ko3l5495Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Mahonia aquifolium v 30-40, ko2l 29Zahradnictv Franc16.5.2017
Mahonia aquifolium v 20-30, ko1,5l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Mahonia aquifolium v 40-60, ko2l 11Zahradnictv Franc20.1.2019
Mahonia aquifolium 20-40, K 2,5 24Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Al, Al..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, >Ma..Ma<, Ma..Pa, Pe..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Ps, Ps..Rh, Rh..Ru, Ru..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka