Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Potentilla fruticosa Abbotswood v 15-20, h12 28Zahradnictv Franc28.8.2016
Potentilla fruticosa Abbotswood v 20-30, h13x13 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Abbotswood v 10-15, ko1l305Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice5.10.2020
Potentilla fruticosa Abbotswood v 3040, ko1l30,64800Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Abbotswood v 20-30, ko2l6512Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Abbotswood v 20-30, h1327505Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Abbotswood v 20-30, 1,5l, 1l30382Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Potentilla fruticosa Abbotswood v 15-20, ko1l3578Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Potentilla fruticosa Alba K9x9 200koln statek Mlnk 4.2.2019
Potentilla fruticosa Alba v 40-60, ko3l 1384kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Potentilla fruticosa Annette v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Potentilla fruticosa Annette v 20-30, lutooran., ko1l 565Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Annette v 20-30, lutooran., ko2l 19Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Blink (PRINCESS) 6080, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Bystice v 15-20, ko1,5l 31Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Dart Golddigger v 20-30,syt lut, ko1,5l3662Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Potentilla fruticosa Floppy Disk ko2l65190Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Goldfinger v 20-30, 1,5l, K1330292Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Potentilla fruticosa Goldfinger v 2030, ko2l102,12200Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Goldfinger v 3040, ko1l30,642047Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Goldfinger v 40-60, ko1l 1330kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Potentilla fruticosa Goldfinger v 20-30, ko1l4549ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Potentilla fruticosa Goldfinger 3040, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Goldfinger 4060, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Goldkissen 15-20, ko1l 72Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Goldkissen 20-30, ko2l 58Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Goldkissen v 20-30, h13x13 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Goldkissen v 15-20, ko1l 39Gabriel s.r.o.28.10.2020
Potentilla fruticosa Goldstar v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Potentilla fruticosa Goldstar v 2030, ko2l102,12170Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Goldstar 2030, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich 3040, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden30.10.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich v 20-40 lut, ko1,5l3620Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich v 20-30, lut, nzk, ko1l 500Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Goldteppich v 2030, ko1l30,641500Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich v 4060, ko2l102,12200Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich v 15-20, h1329135Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Goldteppich v 20-30, ko1l35141Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.10.2020
Potentilla fruticosa Goldteppich v 15-20, ko1l4529ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Potentilla fruticosa Holata v 10-15, ko2l69313Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Hopleys Orange v 20-30, ko2l6985Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Hopleys Orange v 30-40, ko2l 39Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Hopleys Orange v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Potentilla fruticosa Hopleys Orange 15-20, ko1l 123Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Jizera v 15-20, ko2l 69Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Jizera v 15-20, ko1,5l 11Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Jolina v 20-30, ko1l 275Gabriel s.r.o.28.10.2020
Potentilla fruticosa Jolina v 20-30, ko1l 9Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Klondike v 20-30, ko1l3556Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Potentilla fruticosa Klondike v 20-30, h1327156Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Klondike 20-30, ko1l 7Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Klondike 20-30, ko2l 80Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Klondike v 20-30, lut, vysok, ko2l 69Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Klondike v 20-30, lut, vys., ko1l 1000Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Klondike 2030, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Klondike 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Klondike v 30-40, K1320480Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Potentilla fruticosa Kobold 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden30.10.2020
Potentilla fruticosa Kobolt v 20-30, ko2l6590Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Kobolt h1327480Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Limelight v 20-30, lotozelen, ko2l 35Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Limelight v 20-30, lotozelen, ko1l 225Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Lovely Pink v 30-40, rov, ko2l 450Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Mango Tango v 20-30, oranov, ko2l 9Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Mango Tango v 20-30, oranov, ko1l 332Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Mango Tango v 20-30, ko2l6919Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Marian Red Robin 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden30.10.2020
Potentilla fruticosa Oleka v 15-20, ko1,5l 12Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Pink Beauty v 20-30, h13x13 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Pink Beauty v 20-30, ko1,5l 77Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Pink Paradise v 15-20, ko1l35125Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.10.2020
Potentilla fruticosa Pink Queen v 20-30, ko1l4528ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Potentilla fruticosa Pink Queen 20-30, ko2l 150Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Pink Queen 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden30.10.2020
Potentilla fruticosa Pink Queen K9x9 200koln statek Mlnk 4.2.2019
Potentilla fruticosa Pink Queen 1,5l 100koln statek Mlnk 4.2.2019
Potentilla fruticosa Pretty Polly v 15-20,rov, ko1,5l36213Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Potentilla fruticosa Primrose Beauty v 30-40, ko3l5035Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Potentilla fruticosa Princess 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Princess v 10-15, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Potentilla fruticosa Princess v 10-15, ko1l302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Potentilla fruticosa Radbuza 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Red v 1520, ko1l30,642000Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Red v 2030, ko2l42,5510Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Potentilla fruticosa Red Ace v 20-30, ko2l69176Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Red Ace v 10-15, h1339540Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Red Ace v 15-20, h1329259Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Potentilla fruticosa Red Ace v 10-15, h134916ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Potentilla fruticosa Red Ace v 20-30, ko1,5l 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Red Ace v 30-40, ko3l5022Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Potentilla fruticosa Red Ace 1,5l 100koln statek Mlnk 4.2.2019
Potentilla fruticosa Red Ace v 15-20, h13x13 25Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Red Ace 2030, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Potentilla fruticosa Red Ace 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden30.10.2020
Potentilla fruticosa Red Ace v 15-20, oran. nzk, ko1l 203Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Potentilla fruticosa Red Ace 20-30, ko1l 60Konifery, s.r.o.13.10.2020
Potentilla fruticosa Red Ace v 15-20,ervenooranov, ko1,5l363Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Potentilla fruticosa Red Lady v 20-30, h13x13 26Zahradnictv Franc20.1.2019
Potentilla fruticosa Red Lady v 20-30, h12 53Zahradnictv Franc20.1.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Al, Al..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Pa, Pe..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, >Po..Po<, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Ps, Ps..Rh, Rh..Ru, Ru..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka