Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Syringa patula Miss Kim v 40-60, ko2l 11Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa patula Miss Kim 30-40, k2l 30Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Syringa persica Laciniata 12-20, ko1l 405Konifery, s.r.o.4.10.2019
Syringa prestoniae James Macfarlane v 80-100, lososov rov, ko3l 40Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa reticulata v 150-200, bl laty, bal40 58Zahradnictv Franc28.8.2016
Syringa reticulata v 200-250, bal40 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa reticulata v 250-300, bal40 30Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa reticulata 300/350, bal40 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa v. Beauty of Moscow 80-100, K 15 4Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa velutina 10-15, ko2l 27Konifery, s.r.o.4.10.2019
Syringa vulg. And. an Ludwig Spaeth. 120KM, kont10201Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulg. Lila Wonder 040-060, C 10 L 5Studen s.r.o.7.6.2020
Syringa vulg. Michel Buchner v 125-150, fialov, bal9951Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulg. Sensation 120KM, kont11003Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulg. Sensation v 175-200, ko80l16666Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulgaris v 125-150, bl, bal4654Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulgaris 1015, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Syringa vulgaris 2030, s1,5 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Syringa vulgaris 6080, s1,5 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Syringa vulgaris 6080, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Syringa vulgaris 80100, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Syringa vulgaris v 60-100, ko1,5l 200Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris v 60-80, ko1,5l321486Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Syringa vulgaris v 30-40, QP 12T/1830729Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Syringa vulgaris v 30-40, ko1l 10Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Syringa vulgaris v 125-150, bal5204Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulgaris v 100-125, ko30l7305Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulgaris 3l 60koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Ktk, ko1,5l3026Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Syringa vulgaris Amethyst v 40-60, ko5l 13Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Amethyst v 30-40, ko2l 27Zahradnictv Franc3.1.2018
Syringa vulgaris Amethyst svtle fialov, ko2l 25Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Amethyst v 40-60, ko3l 20Zahradnictv Franc3.1.2018
Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spth v 30-40, ko5l 15Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spth v 30-40, ko2l2195ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spth v 30-40, , ko3l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Beauty of Moscow v 30-40, RF, pln, ko3l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Beauty of Moscow v 40-60, ko5l 4Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris Belle de Moscou v 30-40, ko2l 13Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 30-40, RF, polopln, ko3l18623Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 60-100, svtle rov, ko2l 42Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Firmament v 60-80, modrorov, ko2l 15Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Charles J. 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Charles J. 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Charles Joly v 60-80, ko2l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 200-250, C 30 L 1Agarden3.7.2020
Syringa vulgaris Charles Joly v 30-40, ko2l2194ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Charles Joly v 30-40, T, ko3l18620Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Charles Joly v 40-60, ko5l 14Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris Charles Joly v 60-80, syt purpurov, ko5l 11Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Charles Joly v 40-60, ko2l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 80-100, K 15 4Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa vulgaris Katherine H. 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Katherine H. 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Katherine Havemayer v 30-40, R., pln, ko2l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Katherine Hawemayer v 40-60, ko5l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Lavender Lady v 80-100, ko10l 1Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris Lila Wonder v 40-60, ko5l 10Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 60-80, bl, pln, ko4l 12Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Madame Lemoine 80-100, K 15 4Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 40-60, ko2l 24Zahradnictv Franc7.11.2017
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 30-40, B, ko3l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 40-60, ko5l 22Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Michel Buchner v 30-40, ko2l2195ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Michel Buchner v 40-60, ko5l 2Gabriel s.r.o.30.7.2020
Syringa vulgaris Miss Ellen 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Miss Ellen 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Mme Florent Stepman v 60-80, bl, ko2l 37Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Mme Lemoine v 20-40, ko1,5l661Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Syringa vulgaris Mme Lemoine vh 2, v 30-40, ko2l2194ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Olivier de Serres km120, C 10 L 1Agarden3.7.2020
Syringa vulgaris Paul Thirion v 40-60, ko2l 11Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Prsident Grvy vh 5/7, v 100-150, modr, ko5l 4Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Prsident Grvy v 40-60, modr, ko2l 65Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Primrose v 30-40, ko2l 69Zahradnictv Franc4.4.2018
Syringa vulgaris Primrose v 40-60, ko5l 57Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Prince Wolkonsky v 40-60, ko5l 48Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Prince Wolkonsky v 30-40, ko2l 28Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Prince Wolkonsky v 60-80, jasn fialov, ko2l 25Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Ruhm von Horstenstein v 40-60, ko5l 58Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Ruhm von Horstenstein v 30-40, ko2l 80Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Sensation 250-300, Arbo 1Agarden3.7.2020
Syringa vulgaris Sensation 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Sensation 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Sensation v 40-60, ko5l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Sensation Ktk2991ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Sensation v 60-80, syt fialov s blm lemem, ko2l 46Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Sensation v 40-60, ko2l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Sensation ko1,5l6658Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Syringa vulgaris Sensation 80-100, K 15 6Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa vulgaris Sensation 100-150, ZB 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa vulgaris Souvenir de Ludwig Spth v 40-60, ko2l 15Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Znamya Lenina v 80-100, ko12l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Znamya Lenina v 80-100, ko5l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Znamya Lenyna v 60-100, karmnov erven, ko2l 26Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris mix v 60-80, ko5l 9Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris mix v 150-200, ko20l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris v cv. v 125-150, ko43l7303Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Syringa vulgaris v kultivarech v 150-175, ko43l8601Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.7.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Am, Am..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Ch..Il, Il..Ke, Ke..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ph, Ph..Ph, Ph..Pi, Pl..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Ps..Rh, Rh..Ru, Ru..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, >Sy..Sy<, Sy..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka