Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Syringa vulgaris Pyr 2xp, v 150-200, dtbal 25kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris v 100-150, dtbal 8kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris v 30-40, ko1,5l 651kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris v 40-60, ko1,5l 100kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris 3l 60koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Ktk, ko1,5l3026Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Syringa vulgaris Amethyst v 40-60, ko5l 13Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Amethyst v 30-40, ko2l 27Zahradnictv Franc3.1.2018
Syringa vulgaris Amethyst v 40-60, ko3l 20Zahradnictv Franc3.1.2018
Syringa vulgaris Amethyst svtle fialov, ko2l 25Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris And. an Ludwig Sp. 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris And. an Ludwig Sp. 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris And. an Ludwig Sp. 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris And. an Ludwig Sp. 200-250, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spth v 30-40, ko5l 30Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spth v 30-40, ko2l2195ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spth v 30-40, , ko3l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Beauty of Moscow v 40-60, ko2l 87kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Beauty of Moscow v 30-40, RF, pln, ko3l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Beauty of Moscow v 40-60, ko5l 30Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Belle de Moscou v 30-40, ko2l 13Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 30-40, RF, polopln, ko3l18623Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Belle de Nancy Ktk, vk 40, 150/200, dtbal 14kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 100-150, dtbal 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 40-60, ko2l 79kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 60-100, ko2l 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Belle de Nancy v 60-100, svtle rov, ko2l 42Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Carpe Diem Ktk, vk 125, ko20l8401kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Emilie Lemoine 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Emilie Lemoine 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Emilie Lemoine 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Emilie Lemoine 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Excellent v 40-60, ko2l 46kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Firmament v 60-80, modrorov, ko2l 15Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Charles J. 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Charles J. 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Charles Joly v 60-80, ko2l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Charles Joly v 30-40, ko2l2194ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Charles Joly v 30-40, T, ko3l18620Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Charles Joly 60-80, k 7,56308kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Charles Joly v 40-60, ko2l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Charles Joly v 30-40, ko5l 30Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Charles Joly 80-100, K 15 4Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa vulgaris Charles Joly v 60-80, syt purpurov, ko5l 11Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Charles Joly 175-200, Arbo 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Charles Joly 250-300, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Katherine H. 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Katherine H. 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Katherine Havemayer v 40-60, ko2l16235kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Katherine Havemayer v 60-100, ko2l 39kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Katherine Havemayer v 30-40, R., pln, ko2l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Katherine Havemeyer 60-80 k5l4323kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Katherine Havemeyer 60-80, k 7,563011kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Katherine Hawemayer v 40-60, ko5l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Katherine Horsmayer v 30-40, ko5l 6Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Lila Wonder v 20-30, ko5l 2Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Lucie Baltet 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Lucie Baltet 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Lucie Baltet 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Madame Lemoine 80-100, K 15 4Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 40-60, ko2l 24Zahradnictv Franc7.11.2017
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 60-80, bl, pln, ko4l 12Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Madame Lemoine Ktk, vk 40, 150/200, dtbal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 150-200, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 30-40, B, ko3l18625Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Syringa vulgaris Madame Lemoine v 40-60, ko5l 22Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Massna Ktk, vk 40, 150/200, dtbal 19kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Massna v 150-200, dtbal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Massna v 60-100, dtbal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Michel Buchner v 30-40, ko2l2195ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Michel Buchner v 40-60, ko5l 30Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Michel Buchner 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Michel Buchner 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Michel Buchner 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Michel Buchner 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Miss Ellen Willmott v 40-60, ko2l 92kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Miss Ellen 10l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Miss Ellen 5l 15koln statek Mlnk 4.2.2019
Syringa vulgaris Mme Florent Stepman v 60-80, bl, ko2l 37Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Mme Lemoine v 20-40, ko1,5l6611Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Syringa vulgaris Mme Lemoine v 60-80, ko10l 5Gabriel s.r.o.10.2.2020
Syringa vulgaris Mme Lemoine 60-80, k 7,56307kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Mme Lemoine vh 2, v 30-40, ko2l2194ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Syringa vulgaris Mme Lemoine v 30-40, ko3l2617kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Mme Lemoine 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Mme Lemoine 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Mme Lemoine 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Syringa vulgaris Paul Thirion v 40-60, ko2l 11Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Prsident Grvy vh 5/7, v 100-150, modr, ko5l 4Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris Prsident Grvy v 40-60, modr, ko2l 65Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Syringa vulgaris President Viger Ktk, vk 40, 100/150, dtbal 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris President Viger v 100-150, dtbal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Primrose v 100/150, ko10l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Syringa vulgaris Primrose v 40-60, ko5l 57Zahradnictv Franc20.1.2019
Syringa vulgaris Primrose v 30-40, ko2l 69Zahradnictv Franc4.4.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ac..Am, Am..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cy, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Gi, Gi..He, He..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..La, La..Li, Li..Lo, Lo..Ly, Ly..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ne, Ne..Ph, Ph..Ph, Ph..Pi, Pi..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ro, Ro..Sa, Sa..So, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, >Sy..Sy<, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka