Nabídka okrasných døevin a trvalek
  Latinský název 
  Pøihlásit se
  Celá nabídka | Obchodní podmínky | Úvodní strana
 
© Zelené info  

Struèná legenda:

v..výška, š..šíøka, ok..obvod kmene, výh..poèet výhonù, Vk..vysokokmen, Ktk..kmenný tvar keøe

ko..kontejner, h..hrnek, bal..s balem (detailní informace naleznete v podrobné legendì)

Latinský název / VelikostMal.cena
s DPH
Poèet 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ v 200-250, ko43l1985 Kè9 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ v 250-300, ko110l2910 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ v 300-350, ko130l3580 Kè2 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ v 250-300, ko110l2910 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ v 300-350, ko110l3310 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ v 200-250, ko43l1985 Kè3 ks 
Fagus sylvatica Dawyck v 200-250, ko43l1125 Kè5 ks