Nabídka okrasných døevin a trvalekPøihlásit se (pro velkoobchodní zákazníky)
Latinský název 
Maloobchodní zákazníky rádi obsloužíme pøi osobním odbìru ve školce
Èeský název 
(po telefonické nebo mailové domluvì)
 Kategorie 
Celá nabídka | Rostliny v akci | Obchodní podmínky | Webové stránky
 
 © Zelené info

Struèná legenda:

v..výška, š..šíøka, ok..obvod kmene, výh..poèet výhonù, Vk..vysokokmen, Ktk..kmenný tvar keøe

ko..kontejner, h..hrnek, bal..s balem (detailní informace naleznete v podrobné legendì)

Latinský název / Èeský názevVelikostMal.cena
s DPH
  
Fagus sylvatica Pyr 2xp, v 150-175, bal40690 Kè  
Fagus sylvatica Pyr 2xp, v 175-200, bal40860 Kè  
Fagus sylvatica Pyr 2xp, v 200-250, bal501035 Kè  
Fagus sylvatica Pyr 2xp, v 300-350, bal601725 Kè  
Fagus sylvatica Pyr 2xp, v 400-450, bal802070 Kè  
Fagus sylvatica ´Atropunicea´ Pyr 3xp, v 300-350, bal602070 Kè  
Fagus sylvatica ´Atropunicea´ Pyr 3xp, v 350-400, bal802600 Kè  
Fagus sylvatica ´Cristata´ Pyr 3xp, v 300-350, bal602070 Kè  
Fagus sylvatica ´Cristata´ Pyr 3xp, v 350-400, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ Pyr 2xp, v 150-200, bal401035 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ Pyr 2xp, v 200-250, bal501380 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ Pyr 2xp, v 250-300, bal501725 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ Pyr 2xp, v 300-350, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ Pyr 2xp, v 350-400, bal803450 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ Pyr 2xp, v 175-200, bal502600 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ Pyr 2xp, v 250-300, bal601725 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ Pyr 2xp, v 350-400, bal603450 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ Pyr 3xp, v 400-450, bal804300 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ Pyr 3xp, v 450-500, bal805175 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ Pyr 3xp, v 500-550, bal806900 Kè  
Fagus sylvatica ´Dawyck´ Pyr 2xp, v 350-400, bal603450 Kè  
Fagus sylvatica ´Felderbach´ Pyr, v 125-150, bal401035 Kè  
Fagus sylvatica ´Felderbach´ Pyr 2xp, v 150-200, bal501380 Kè  
Fagus sylvatica ´Felderbach´ Kts 2xp, vk 40, bal40860 Kè  
Fagus sylvatica ´Franken´ Pyr 2xp, v 250-300, bal502070 Kè  
Fagus sylvatica ´Frisio´ Pyr 2xp, v 250-300, bal602070 Kè  
Fagus sylvatica ´Haaren´ Pyr 2xp, v 250-300, bal603100 Kè  
Fagus sylvatica ´Haaren´ Pyr 2xp, v 300-350, bal803450 Kè  
Fagus sylvatica ´Horizontalis´ Pyr 2xp, v 175-200, bal401380 Kè  
Fagus sylvatica ´Horizontalis´ Pyr 2xp, v 200-250, bal501725 Kè  
Fagus sylvatica ´Long Red´ Pyr 2xp, v 100-150, bal401035 Kè  
Fagus sylvatica ´Long Red´ Pyr 2xp, v 150-175, bal501380 Kè  
Fagus sylvatica ´Long Red´ Pyr 2xp, v 150-200, bal501725 Kè  
Fagus sylvatica ´Mercedes´ Kts 2xp, v 60-80, š 60-100, bal401380 Kè  
Fagus sylvatica ´Michal Red´ Pyr 2xp, v 200-250, bal503100 Kè  
Fagus sylvatica ´Red Obelisk´ Pyr 2xp, v 200-250, bal501380 Kè  
Fagus sylvatica ´Red Obelisk´ Pyr 2xp, v 250-300, bal501725 Kè  
Fagus sylvatica ´Red Obelisk´ Pyr 2xp, v 300-350, bal602070 Kè  
Fagus sylvatica ´Red Obelisk´ Pyr 2xp, v 400-450, bal804300 Kè  
Fagus sylvatica ´Red Obelisk´ Pyr 2xp, v 450-500, bal805200 Kè  
Fagus sylvatica ´Riversii´ Pyr 2xp, v 300-350, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Riversii´ Pyr 2xp, v 350-400, bal803100 Kè  
Fagus sylvatica ´Rohan Gold´ Pyr 2xp, v 250-300, bal602070 Kè  
Fagus sylvatica ´Rohan Gold´ Pyr 2xp, v 350-400, bal603450 Kè  
Fagus sylvatica ´Rohanii´ Pyr 2xp, v 200-250, bal602070 Kè  
Fagus sylvatica ´Rohanii´ Pyr 2xp, v 250-300, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Roseomarginata´ Pyr 2xp, v 300-350, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Roseomarginata´ Pyr 2xp, v 350-400, bal603450 Kè  
Fagus sylvatica ´Rotundifolia´ Pyr 3xp, v 350-400, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Striata´ Pyr 2xp, v 150-200, bal501035 Kè  
Fagus sylvatica ´Striata´ Pyr 2xp, v 200-250, bal601380 Kè  
Fagus sylvatica ´Striata´ Pyr 2xp, v 250-300, bal502070 Kè  
Fagus sylvatica ´Striata´ Pyr 2xp, v 300-350, bal602600 Kè  
Fagus sylvatica ´Swat Magret´ Pyr 2xp, v 400-450, bal804300 Kè  
Fagus sylvatica ´Swat Magret´ Pyr 2xp, v 450-500, bal805200 Kè  
Fagus sylvatica ´Zlatia´ Pyr 2xp, v 150-200, bal501380 Kè  
Fagus sylvatica ´Zlatia´ Pyr 2xp, v 200-250, bal501725 Kè