Latinský názevČeský název
Latinský název / Český názevVelikostMal.cena
s DPH
Počet 
Viburnum tinus kalina 25/30, C3247 Kč3 ks
Viburnum tinus ´Eve Prince´ kalina 20/30, C3247 Kč4 ks
Viburnum tinus ´Gwenlian´ kalina 25/30, C3247 Kč5 ks