Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Viburnum bodnantense Dawn 60-70, k2,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.08.2023
Viburnum burkwoodii Conoy v 2030, ko2l 4Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Viburnum carlesii Aurora v 30-40, ko3l38019Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum carlesii Aurora v 30-40, ko3l18710Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum carlesii Diana km 80-100, bal9503Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Viburnum farreri v 60-80, ko2,5l16626Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum farreri v 4060, #, ko3l20012koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum farreri 040060, ko7,5l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum farreri 060080, ko2l 24Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum farreri 060080, ko7,5l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum farreri 5-8, ko1l 107Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum farreri 100125, ko7,5l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum farreri (V.fragrans) v 30-40, ko7,5l18723Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum farreri Nana v 20-30, ko5l 21Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum farreri Nanum v 1015, ko1l482koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum fragrans v 150-200, ko90l21231Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum macrocephalum Fortuna v 40-60, ko5l 50Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum opulus v 1520, ko1,5l4812koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus v 125-150, bal7606Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.11.2023
Viburnum opulus v 3040, ko1l48976koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus v 4060, ko1,5l483695koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus v 4060, ko2l6070koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus v 20-30, ko2l18019Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum opulus 015020, ko3l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus 030040, ko7,5l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus 060080, ko7,5l 7Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus 80100, bal 19Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus 100125, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Compactum 10-12, ko1l 165Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum opulus Compactum 20-30, ko2l 38Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum opulus Nanum v 1015, ko1l4823koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus Roseum v 3040, #, ko3l95208koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus Roseum v 4060, #, ko5l15033koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus Roseum v 100150, #, ko35l38004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum opulus Roseum v 30-40, ko2,5l16546Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum opulus Roseum 030-040, C 2,5 L 195Studen s.r.o.13.10.2023
Viburnum opulus Roseum 5-8, ko1l 317Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum opulus Roseum v 40-60, ko5l 1Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum opulus Roseum v 40-60, ko3l5350Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum opulus Roseum 030040, ko2l 76Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 030040, ko3l 7Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 80100, bal 13Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 100125, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 040060, ko2l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 060080, ko7,5l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 040060, ko3l 9Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum opulus Roseum 30-40, k2l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.08.2023
Viburnum plicatum Kilimandjaro Sunrise v 4060, #, ko2l12033koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Kilimandjaro v 2030, #, ko2l12071koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Kilimandjaro v 80-100, ko18l 3Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum plicatum Kilimandjaro v 2030, ko2l 80Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Viburnum plicatum Lanarth v 1520, ko1l4835koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Lanarth v 2030, ko1l48120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Little Red Robin Ktk, vk 100, #, ko5l6003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Mariesii v 1520, ko1l4835koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Mariesii v 2030, #, ko2l120166koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Mariesii v 100150, #, ko35l30004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Mariesii v 20-30, ko2,5l2206Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum plicatum Mariesii v 2030, ko2l 192Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Viburnum plicatum Mariesii v 40-60, ko5l 3Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum plicatum Pink Beauty v 30-40, ko5l 16Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum plicatum Pink Beauty v 30-40, ko5l2604Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum plicatum St Keverne v 1520, ko1l484koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum St Keverne v 2030, ko1l4832koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum St. Keverne ko2,5l1752Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice19.10.2023
Viburnum plicatum Tomentosum v 1520, ko1l484koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Tomentosum v 2030, ko1l4816koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum plicatum Watanabe v 30-40, ko5l 4Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum plicatum Watanabe v 15-20, ko2l1057Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Viburnum plicatum Watanabe v 2030, #, ko2l12078koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum pragense v 3040, ko3l1501281koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum pragense 40-60, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum pragense 125-150, ko30l 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidoph. Little Snowball 020-030, C 2,5 L 190Studen s.r.o.13.10.2023
Viburnum rhytidophyllum 030-040, C 2,5 L 246Studen s.r.o.13.10.2023
Viburnum rhytidophyllum v 200-250, Air-pot37504Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice06.11.2023
Viburnum rhytidophyllum v 100-125, ko43l6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice31.10.2023
Viburnum rhytidophyllum v 125-150, ko25l 2Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum rhytidophyllum v 2030, ko3l1502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum rhytidophyllum 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden16.08.2023
Viburnum rhytidophyllum v 80-100, bal56039Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.10.2023
Viburnum rhytidophyllum 30-40, k2,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.08.2023
Viburnum rhytidophyllum v 80-100, ko7,5l49030Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.10.2023
Viburnum rhytidophyllum v 30-40, ko5l 60Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum rhytidophyllum 100-125, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum 125-150, ko65l 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum v 40-60, ko7,5l217200Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum rhytidophyllum 20-30, ko2l 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum 125-150, dtbal 6Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum 125-150, ko90l 13Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum v 30-40, ko3l143100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum rhytidophyllum 150-175, dtbal 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum 150-175, ko90l 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum 175-200, dtbal 28Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum rhytidophyllum 020030, ko1,5l 399Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum rhytidophyllum 040060, ko7,5l 38Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum rhytidophyllum 060080, ko7,5l 20Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum rhytidophyllum 80100, bal 84Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum rhytidophyllum 100125, bal 22Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum rhytidophyllum 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ar, Ar..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cy, Cy..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Me, Me..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ri, Ri..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Vi, >Vi..Vi<, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka