Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Viburnum rhytidophyllum 80-100, K 20 2Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Viburnum rhytidophyllum 100-125, K 20 2Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Viburnum rhytidophyllum Willowwood ko4l957Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.09.2023
Viburnum rhytidophyllum Willowwood v 200-250, ko110l97016Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice06.11.2023
Viburnum rhytidophyllum Willowwood v 175-200, ko110l14804Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Viburnum rhytidophyllum Willowwood v 200-250, ko90l105012Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice19.10.2023
Viburnum rhytidophyllum Willowwood v 100-125, ko43l6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice31.10.2023
Viburnum tinus Spirit ko15l, Vk100 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Viburnum x bodnantense Dawn v 60-100, ko5l 9Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum x bodnantense Dawn 040060, ko2l 38Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Dawn 040060, ko7,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Dawn 100125, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Dawn 125150, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Dawn 30-40, ko2,5l27529Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum x bodnantense Dawn v 3040, #, ko2l1503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Dawn v 4060, #, ko2l15014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Dawn v 6080, #, ko7,5l6007koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Fragran. 100125, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Fragran 125150, bal 7Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Fragran 150175, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Charles Lamont 040060, ko1l 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Charles Lamont 80100, ko7,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Charles Lamont 030040, ko1l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x bodnantense Charles Lamont v 2030, #, ko2l1506koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Charles Lamont v 3040, #, ko2l1501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Charles Lamont v 4060, #, ko2l15060koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Charles Lamont v 6080, #, ko7,5l60010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x bodnantense Charles Lamont v 100150, #, ko35l38005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x burkwoodii v 3040, , ko2l12025koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x burkwoodii v 4060, , ko2l120135koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x burkwoodii v 100150, #, ko25l30004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x burkwoodii v 60-80, ko5l75025Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.11.2023
Viburnum x burkwoodii v 30-40, ko3l143250Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum x burkwoodii Anne Russell v 70-80, ko7,5l52499Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Viburnum x carlcephalum v 40-60, ko2,5l49047Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Viburnum x carlcephalum 030040, ko7,5l 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x carlcephalum v 4060, #,roub, ko5l48061koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x carlcephalum Jeddai 040060, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Viburnum x hybridum Pragense v 100-125, ko25l 3Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum x hybridum Pragense v 60-80, ko5l 1Gabriel s.r.o.03.10.2023
Viburnum x judii v 3040, ko2l12095koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Viburnum x pragense v 60-80, ko7,5l47022Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Vinca major Variegata 20-40, H 11 20Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vinca major Variegata ko1l 29Gabriel s.r.o.03.10.2023
Vinca minor #,15/20, h9x9x10304koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Vinca minor ko1l 1633Gabriel s.r.o.03.10.2023
Vinca minor v 10-15, h11x1125420Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Vinca minor 010015, P9 57Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Vinca minor 015020, P9 246Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Vinca minor v 1015, h9x9x10 2000Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Vinca minor P9514Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice09.11.2023
Vinca minor 015-020, C 1,4 L 36Studen s.r.o.13.10.2023
Vinca minor Atropurpurea 015-020, P 9x9 640Studen s.r.o.13.10.2023
Vinca minor Purpurea v 10-15, h11x112510Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Vinca minor Variegata v 10-15, h11x11257Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Vinca minor Atropurpurea 0,2, k9, fialov 1Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.08.2023
Vitis v. Black Magic - modr bezsemenn rez 80-100, R 2, vyvaz. 4Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Black Magic - modr bezsemenn rez 100-120, K 10-12, trel 13Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Black Magic - modr bezsemenn rez 130-150, K 10-12, trel 34Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Black Magic - modr bezsemenn rez 140-160, K 15 8Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Black Magic - modr bezsemenn rez 150-170, T 80ozd 1Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Black Magic - modr bezsemenn rez 150-200, ZB 30Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Regal Seedless - bl bezsemenn 80-100, R 2, vyvaz. 4Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Regal Seedless - bl bezsemenn 100-120, K 10-12, trel 12Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Regal Seedless - bl bezsemenn 130-150, K 10-12, trel 47Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Regal Seedless - bl bezsemenn 140-160, K 15 6Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Regal Seedless - bl bezsemenn 150-200, ZB 30Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis v. Sultania Nova - rov bezsemenn 100+, R 5,5, tel 3Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis vinifera Alphonse Lavalle 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Black Magic 30-40, RP 2 L, modr bezsemenn 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Black Pearl 30-40, RP 2 L, modr bezsemenn 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Boskoop Glory 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Buffalo 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Carati 30-40, RP 2 L, bl bezsemenn 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Cardinal 30-40, RP 2 L, erven 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Crimson 30-40, RP 2 L, erven bezsemenn 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Chrupka bl 040-060, RP 1,6 L, bl 271Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Chrupka bl 060-080, C 10 L, trel 31Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Chrupka erven 040-060, RP 1,6 L, rov 326Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Chrupka erven 060-080, C 10 L, trel 32Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Italia 30-40, RP 2 L, bl 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Lon Millot 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Marechal Foch 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Milota 040-060, RP 1,6 L, erven 172Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Muscat Bleu 040-060, RP 1,6 L, erven 724Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Nero 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera New York 040-060, RP 1,6 L, bl 224Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Pizzutelo Nero palr 140x50, ko12l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Vitis vinifera Pomeran rezistent 60-100, R 5,5 2Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Vitis vinifera Prima 040-060, RP 1,6 L, rov 92Studen s.r.o.13.10.2023
Vitis vinifera Red Globe 30-40, RP 2 L, rov 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Regina 30-40, RP 2 L, bl 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Supernova 30-40, RP 2 L, rov bezsemenn 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Zilga 30-40, RP 2 L, modr 1Agarden16.08.2023
Vitis vinifera Zilga 040-060, RP 1,6 L, erven 46Studen s.r.o.13.10.2023
Weigela 030040, ko2l 45Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela 040060, ko2l 45Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela Alexandra 020-030, C 1,4 L 431Studen s.r.o.13.10.2023
Weigela Bouquet Rose 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden16.08.2023
Weigela Bouquet Rose v 30-40, ko2l859Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.10.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ar, Ar..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cy, Cy..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Me, Me..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ri, Ri..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Vi, Vi..Vi, >Vi..We<, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka