Nabídka okrasných døevin a trvalekPøihlásit se (pro velkoobchodní zákazníky)
Latinský název 
 
 Kategorie 
Celá nabídka | Obchodní podmínky | Úvodní strana
 
 © Zelené info

Struèná legenda:

v..výška, š..šíøka, ok..obvod kmene, výh..poèet výhonù, Vk..vysokokmen, Ktk..kmenný tvar keøe

ko..kontejner, h..hrnek, bal..s balem (detailní informace naleznete v podrobné legendì)

Latinský název / VelikostVel.cena
bez DPH
Poèet 
Fagus sylvatica 25/30, dtbal, Vk2900 Kè34 ks 
Fagus sylvatica 30/35, dtbal, Vk2900 Kè17 ks 
Fagus sylvatica 16/18, dtbal, Vk2170 Kè1 ks 
Fagus sylvatica 18/20, dtbal, Vk2540 Kè1 ks 
Fagus sylvatica 20/25, dtbal, Vk2900 Kè36 ks 
Fagus sylvatica ´Aspleniifolia´ 60-80, ko2l130 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Black Swan´ 125-150, bal660 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ 40-60, ko5l287 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ 60-80, ko2l143 Kè2 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ 100-125, bal570 Kè2 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ 175-200, bal, Pyr970 Kè5 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ 250-300, ko65l, Pyr2270 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ 80-100, ko2l143 Kè3 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ 100-125, ko5l376 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Dawyck´ 200-250, dtbal, Pyr970 Kè2 ks 
Fagus sylvatica ´Purple Fountain´ 100-125, bal570 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Riversii´ 60-80, ko2l130 Kè3 ks 
Fagus sylvatica ´Riversii´ 150/175, bal660 Kè2 ks 
Fagus sylvatica ´Riversii´ 175/200, bal790 Kè1 ks 
Fagus sylvatica ´Riversii´ 200/250, dtbal970 Kè3 ks