Nabídka okrasných døevin a trvalek
  Latinský název 
  Pøihlásit se
  Celá nabídka | Obchodní podmínky | Úvodní strana
 
© Zelené info  

Struèná legenda:

v..výška, š..šíøka, ok..obvod kmene, výh..poèet výhonù, Vk..vysokokmen, Ktk..kmenný tvar keøe

ko..kontejner, h..hrnek, bal..s balem (detailní informace naleznete v podrobné legendì)

Latinský název / VelikostMal.cena
s DPH
Poèet 
Potentilla fruticosa v 15-20, h9x9x1045 Kè80 ks 
Potentilla fruticosa ´Abbotswood´ v 20-30, ko1l35 Kè60 ks 
Potentilla fruticosa ´Goldteppich´ v 20-30, ko2,5l60 Kè8 ks 
Potentilla fruticosa ´Goldteppich´ v 20-30, ko1l35 Kè2 ks 
Potentilla fruticosa ´Kobolt´ v 30-40, ko2,5l75 Kè63 ks 
Potentilla fruticosa ´Kobolt´ v 30-40, ko2,5l75 Kè11 ks 
Potentilla fruticosa ´Kobolt´ v 20-30, ko1l35 Kè3 ks 
Potentilla fruticosa ´Lemon Merinque´ v 15-20, h9x9x1045 Kè29 ks 
Potentilla fruticosa ´Snowflake´ v 15-20, ko1l35 Kè17 ks 
Potentilla fruticosa ´Snowflake´ v 20-30, ko2,5l60 Kè147 ks 
Potentilla fruticosa ´Tangerine´ v 20-30, ko2,5l60 Kè55 ks